REFUNDACJA WKŁUĆ DO POMPY PO 26 ROKU ŻYCIA.

Jak otrzymać wkłucia do pompy insulinowej w ramach refundacji?Komentarze